Chính sách đổi trả hàng:

baobithanhdat.com sẽ tiến hành in lại sản phẩm cho quý khách trong các trường hợp sau:

 Khách hàng đã duyệt nội dung nhưng thành phẩm in sai nội dung hoặc mất nét chữ so với mẫu khách hàng đã duyệt.

 Khách hàng đã duyệt màu sắc nhưng thành phẩm sai màu.

 Thành phẩm in sai quy cách như: sai kích thước, cán màng sai…

  Sản phẩm in của khách hàng bị các sự cố như: ướt, nấm mốc, nhăn nheo… trong quá trình nhân viên công ty bảo quản hoặc vận chuyển.

Những trường hợp không được in lại hoặc đền bù:

  Khách hàng duyệt nội dung sai nên in thành phẩm sai nội dung.

  Khách hàng không đưa mẫu canh màu hoặc không duyệt màu trước khi in, nên in sai lệch màu sắc.

 Thành phẩm in sai quy cách nhưng có thể xử lý bằng kỹ thuật để khắc phục sự cố.

 Sản phẩm in của khách hàng bị các sự cố như: ướt, nấm mốc, nhăn nheo… trong quá trình giao nhận của khách hàng và vận chuyển tại các chành xe.